KM Trading CZ      O firmě      Certifikace

Certifikace

Certifikát normy ISO 9001

V roce 2011 jsme získali certifikát normy ISO 9001 (systém managementu kvality) a úspěšně jsme absolvovali několik vnitřních auditů zaměřených na kvalitu, výrobní postupy a ekologickou nezávadnost výroby. Jsme schopni naším zákazníkům nabídnout a zaručit nejvyšší úroveň kvality výroby. Toto tvrzení můžeme dokázat mnohaletou zkušeností v oboru, naším špičkovým know-how a moderním technologickým zázemím.

Technická univerzita Liberec

Od roku 2018 spolupracujeme s Technickou univerzitou v Liberci - fakultou strojní na výzkumu, vývoji a inovacích našich produktů a výrobků. Společně se nám podařilo zprovoznit výzkumné a vývojové pracoviště, které je vybaveno nejmodernějším technickým vybavením. V rámci tohoto projektu poskytujeme výzkumné a vývojové kapacity i jiným subjektům, kteří mají zájem o spolupráci na výzkumu a vývoji, či modernizaci svých produktů a výrobků.

SINTEF

Sintef je nezávislá výzkumná organizace založená v roce 1950, která provádí smluvní výzkumné a vývojové projekty. Kontroluje a certifikuje společnosti po celém světě. SINTEF udržuje úzkou spolupráci s Norskou univerzitou vědy a technologie (NTNU) v Trondheimu. Spolupráce zahrnuje mimo jiné široké společné využívání laboratoří a zařízení. Spolupráce také zahrnuje téměř 30 dlouhodobých výzkumných center a sdílení asi 200 laboratoří.

Vyrábíme ocelové konstrukce až do třídy provedení EXC2 dle ČSN EN 1090

Podle normy ČSN EN 1090-2 ocelové konstrukce zařazené do třídy EXC2 musí mít požadovanou kvalifikaci pro provádění, tj. odpovídající průkaz způsobilosti výrobce. Dle složitosti a náročnosti výrobku a předpokládaného zatížení konstrukce. Z důvodů spolehlivosti staveb má každý výrobce ocelových konstrukcí prokázat, že je schopen vyrábět výrobky vyhovující platným výrobkovým a souvisejícím normám a směrnicím pro výrobu ocelových konstrukcí.
KM Trading CZ s.r.o.
Březinova 902
Jiříkov 40753
Česká republika
info@kmtrading.cz
+420 777 167 210
+420 777 191 306